Zasady i warunki

Witamy na stronie internetowej www.tickets.shenyun.com. Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z każdej z tych stron internetowych ("Strona"). 

Wstęp

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa jest organizatorem występów zespołu Shen Yun na terenie Polski i jednocześnie operatorem systemu sprzedaży biletów dostarczonego przez firmę Shen Yun Tickets na stronie ticketspl.shenyun.com.

Adres:
POLSKIE STOWARZYSZENIE FALUN DAFA
ul. Złotego Smoka 20 / 21
02-202 Warszawa

Dane Stowarzyszenia:
NIP: 701-016-05-71
Regon: 141700053
KRS: 0000321691  

Zgoda z Regulaminem

W tej części Witryny ustalamy zasady i warunki ("Zasady"), które dotyczą korzystania z Witryny przez Użytkownika. Korzystając lub odwiedzając Stronę, zgadzasz się wyraźnie przestrzegać niniejszych Zasad oraz wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących Strony. Jeśli naruszysz niniejsze Zasady lub obowiązujące przepisy i regulacje, możemy zakończyć Twoje korzystanie ze Strony, zablokować Ci możliwość korzystania ze Strony w przyszłości, anulować Twoje zamówienie i/lub podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko Tobie. Korzystając z Witryny, Oświadczenie o Prywatności jest ujęte przez niniejsze odniesienie.

Zmiany w Witrynie lub zasadach

Mamy prawo do zmiany lub zaprzestania dowolnego aspektu lub funkcji Strony, w tym między innymi treści, godzin dostępności i sprzętu potrzebnego do uzyskania dostępu lub korzystania z niej, w dowolnym momencie. Mamy prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Zasad, w tym między innymi do dodawania opłat i należności za użytkowanie w dowolnym czasie. Takie zmiany, modyfikacje, uzupełnienia lub usunięcia wchodzą w życie natychmiast po zamieszczeniu ich na tej Stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, lub w inny sposób, za pomocą którego użytkownik otrzymuje powiadomienie. Każde użycie Strony przez Państwa po takim powiadomieniu oznacza akceptację takich zmian, modyfikacji lub dodatków. Prosimy sprawdzać niniejszą stronę z Warunkami i zasadami w celu zapoznania się z takimi zmianami.

Postępowanie Użytkownika

A. Podstawowe zasady. 

Nie wolno używać Strony do przesyłania jakichkolwiek materiałów, które: (i) naruszają lub łamią w jakikolwiek sposób prawa innych osób; (ii) są niezgodne z prawem, zawierają groźby, są obraźliwe, zniesławiające, naruszają prywatność lub prawa do wizerunku, są wulgarne, obsceniczne, bluźniercze lub w inny sposób nieodpowiednie; (iii) zachęcają do postępowania, które stanowiłoby przestępstwo, powodowało odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszało jakiekolwiek przepisy prawa; lub (iv) zawierają reklamy lub jakiekolwiek nakłanianie do sprzedaży produktów lub usług, chyba że wyraźnie zatwierdziliśmy taki materiał przed jego przesłaniem. Wszelkie działania użytkownika, które naszym zdaniem ograniczają lub uniemożliwiają innym użytkownikom korzystanie z Witryny są wyraźnie zabronione. Zabrania się używania robotów, pająków, innych urządzeń automatycznych lub procesów ręcznych do monitorowania lub kopiowania stron internetowych lub ich zawartości, a także do innych nieautoryzowanych celów. Zabrania się korzystania z jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur w celu zakłócania lub podejmowania prób zakłócania prawidłowego działania Strony. Nie wolno podejmować żadnych działań, które powodują nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Strony. Niedozwolone jest kopiowanie, reprodukowanie, zmienianie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych lub publiczne prezentowanie jakichkolwiek treści (z wyjątkiem użytku osobistego, niekomercyjnego) pochodzących ze Strony bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.  

B. Niewłaściwe wykorzystanie własności intelektualnej

Strona zawiera materiały chronione prawami autorskimi, znaki towarowe i inne informacje zastrzeżone, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, zdjęcia, wideo, grafikę, muzykę i dźwięk, które należą do ich właścicieli. Ponadto, zawartość naszej Strony jest chroniona prawem autorskim jako produkt zbiorowy. Posiadamy prawa autorskie zarówno do oryginalnej zawartości, jak i do układu i rozszerzenia całej zawartości. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakikolwiek sposób jakichkolwiek treści, w całości lub w części. Abonent może pobierać materiały chronione prawem autorskim wyłącznie do użytku osobistego. Nie zezwala się na kopiowanie, redystrybucję, retransmisję, publikację lub komercyjne wykorzystanie pobranych materiałów bez naszej wyraźnej pisemnej zgody oraz zgody każdego innego właściciela praw autorskich. Pobierając materiały chronione prawem autorskim, nie uzyskuje się żadnych praw własności. Ponadto, nie można udostępniać na naszej stronie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, znakami towarowymi lub innymi prawami własności, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności, a ciężar ustalenia, że materiał nie jest chroniony prawami autorskimi spoczywa na użytkowniku. Abonent będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, praw własności. Przesyłając materiał do wykorzystania na Stronie, użytkownik przyznaje lub gwarantuje, że właściciel tego materiału wyraźnie przyznał nam prawo do nieodpłatnego, niewyłącznego korzystania z całości lub części materiału na całym świecie w dowolny sposób tak długo, jak długo prawa autorskie mogą istnieć w takim materiale, w tym prawo do edycji, kopiowania, publikowania i rozpowszechniania materiału.

Zastrzeżenia i ograniczenie odpowiedzialności

A. Użytkownik ponosi ryzyko związane z korzystaniem z witryny

Zgadzasz się, że korzystanie z naszej strony odbywa się na Twoje ryzyko. Jesteś odpowiedzialny za ochronę swojego hasła,  jeśli używasz wspólnego hasła w wielu miejscach, wówczas ani my, ani nasze podmioty stowarzyszone, ani żaden z naszych lub ich pracowników, właścicieli, agentów, dostawców treści stron trzecich lub licencjodawców, nie gwarantuje, że usługi na jakiejkolwiek stronie będą nieprzerwane lub wolne od błędów lub wolne od nieuprawnionego użycia lub kradzieży informacji umieszczonych na stronie przez Użytkownika; ani my, ani oni nie udzielają żadnych gwarancji w odniesieniu do wyników, które można uzyskać z korzystania z witryny, lub co do dokładności, wiarygodności lub treści wszelkich informacji, usług lub towarów dostarczanych za pośrednictwem strony.  

B. Nie udzielamy gwarancji na usługi 

Dostarczamy każdą stronę na zasadzie "tak jak jest" bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonych lub domniemanych, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji tytułu lub domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, innych niż te gwarancje, które są domniemane i nie mogą być wyłączone, ograniczone lub modyfikowane zgodnie z prawem mającym zastosowanie do niniejszej umowy.

C. Zrzekamy się odpowiedzialności. 

Zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie szkody lub obrażenia spowodowane przez niewykonanie, błąd, pominięcie, przerwę, usunięcie, wadę, opóźnienie w działaniu lub transmisji, wirusa komputerowego, awarię linii komunikacyjnej, kradzież lub zniszczenie lub nieuprawniony dostęp, zmianę lub wykorzystanie informacji w jakiejkolwiek formie, czy to z powodu naruszenia umowy, zachowania deliktowego, zaniedbania lub na innej podstawie działania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy odpowiedzialni za zniesławiające, obraźliwe lub nielegalne zachowanie innych abonentów lub osób trzecich. Wszelkie ryzyko takich obrażeń jest całkowicie twoje. 

D. Zrzeczenie się odszkodowań 

Zgadzasz się, że dla wszystkich treści na każdej stronie, ani my, ani osoby zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dystrybucję materiałów na stronie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wtórne lub karne szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze strony lub za jakiekolwiek błędy, nieścisłości, pominięcia, lub inne wady, lub nieaktualność lub nieautentyczność informacji zawartych na stronie, lub za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich lub straty o jakimkolwiek charakterze, w tym, ale nie ograniczając się do, utracone zyski, karne lub wtórne szkody.

Odszkodowanie 

Użytkownik zobowiązuje się bronić, zabezpieczać i chronić nas i naszych dyrektorów, urzędników, właścicieli, pracowników, agentów i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z korzystania z witryny.

Sprzęt do użytku Subskrybenta 

Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymanie wszystkich telefonów, sprzętu komputerowego i innego sprzętu potrzebnego do dostępu i korzystania z każdej witryny oraz za wszelkie opłaty za sprzęt lub dostęp.

Zawartość Witryn osób trzecich

Niektóre treści na każdej z Witryn są dostarczane przez osoby trzecie. Ani my, ani żaden dostawca informacji będący osobą trzecią nie gwarantuje dokładności, kompletności lub przydatności jakichkolwiek treści, ani ich przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Zasady zakupu biletów

Jeśli transakcja obejmuje zakup biletów, nasze zasady dotyczące zakupu biletów są następujące:

A. Nie możemy ustalać ceny i dostępności 

Gdy sprzedajemy bilety w imieniu osób trzecich, nie możemy ustalać cen biletów ani określać miejsc siedzących. Ponadto bilety są zazwyczaj sprzedawane za pośrednictwem kilku punktów dystrybucji, w tym za pośrednictwem naszej Strony, centrów telefonicznych, punktów sprzedaży biletów i biur sprzedaży - dlatego też bilety na popularne wydarzenia mogą zostać szybko wyprzedane. Ze względu na ograniczenia techniczne niektórych miejsc i sposobów dystrybucji lub polityki niektórych organizatorów wydarzeń, możemy nie mieć kontroli nad całością zapasów lub ich dostępnością. 

B. Wygoda i obsługa 

Bilety zakupione na stronie podlegają opłacie za każdy bilet, w tym kosztów technicznych obsługi zamówienia.

C. Zwroty są dostępne dla odwołanych wydarzeń 

Jeśli wydarzenie zostało odwołane, prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji na temat zwrotu pieniędzy. Jeśli wydarzenie zostało przeniesione lub przesunięte w czasie, miejsce lub organizator może ustalić ograniczenia dotyczące zwrotu pieniędzy. Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania dokładnych instrukcji. Należy mieć pod ręką informacje o numerze zamówienia, abyśmy mogli jak najszybciej dokonać zwrotu pieniędzy. Bilety zakupione w punktach sprzedaży innych niż Witryna muszą zostać zwrócone za pośrednictwem punktu sprzedaży, w którym zostały zakupione. 

D. Zwroty i wymiany nie są dostępne w inny sposób 

Nie możemy dokonywać wymian ani zwrotów po zakupie biletu, nawet jeśli bilet został zgubiony lub zniszczony. Dlatego przed zakupem biletów należy dokładnie sprawdzić wydarzenie i wybór miejsca.

E. Zasady dostarczania biletów

Jeśli zdecydujesz się na otrzymanie biletów pocztą, prosimy o pozostawienie co najmniej 14 dni na dostarczenie biletów. Jeśli nie otrzymasz biletów w ciągu 48 godzin od daty wydarzenia, skontaktuj się z nami. Bilety dostarczone przez Will Call są zazwyczaj dostępne na godzinę przed rozpoczęciem imprezy. Należy okazać numer zamówienia, kartę kredytową użytą do zakupu biletów oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku niektórych wydarzeń nie ma możliwości zamówienia biletów w kasie biletowej i nie ma takiej opcji podczas składania zamówienia. 

F. Ograniczenia w sprzedaży biletów 

Jeśli organizator lub producent wydarzenia zadecyduje, że konieczne jest zniechęcenie do stosowania nieuczciwych praktyk kupowania biletów na określone wydarzenie, możesz zostać ograniczony do określonej maksymalnej liczby biletów przy zakupie biletów na dane wydarzenie. Ograniczenie to jest zawarte w informacji otrzymanej podczas składania zamówienia.

G. Korzystanie z kuponów, kodów promocyjnych i kart podarunkowych

Możemy narzucić warunki korzystania z kuponów, kodów promocyjnych lub kart upominkowych. Użytkownik może korzystać wyłącznie z kart kredytowych lub debetowych, kart podarunkowych lub kuponów, które należą do niego lub do osób, które wyraźnie upoważniły go do korzystania z takich metod płatności.

H. Niedozwolone sposoby korzystania z Witryny

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań, których skutkiem jest podważenie integralności naszego systemu, naszych usług i metod, za pomocą których świadczymy nasze usługi dla użytkowników.

Jeśli używasz, wdrażasz lub ułatwiasz używanie lub wdrażanie jakiegokolwiek robota, pająka, skrobaka lub innych zautomatyzowanych środków, metod lub urządzeń do przeglądania, wybierania lub kopiowania jakichkolwiek treści ze strony internetowej, to nie jesteś upoważniony do wejścia na tę stronę lub korzystania z jej usług. Użycie jakiegokolwiek robota, pająka, czytnika offline, aplikacji do wyszukiwania/odzyskiwania stron lub innego ręcznego lub automatycznego urządzenia lub procesu do pobierania, indeksowania, eksploracji danych lub w jakikolwiek sposób odtwarzania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej lub prezentacji Strony lub jej zawartości bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, w tym w odniesieniu do CAPTCHA wyświetlanego na Witrynie. Niezależnie od powyższego, udzielamy operatorom wyszukiwarek publicznych pozwolenia na używanie pająków do kopiowania materiałów z witryny wyłącznie w celu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do tworzenia publicznie dostępnych indeksów materiałów, ale nie pamięci podręcznych lub archiwów takich materiałów. 

Jeśli używasz, rozmieszczasz lub ułatwiasz użycie lub rozmieszczenie skryptu, rutyny, programu lub innych zautomatyzowanych środków, metod lub urządzeń w odniesieniu do tej strony w jakimkolwiek innym celu, nie jesteś upoważniony do wejścia na tę stronę lub korzystania z jej usług.

Jeśli zamierzasz używać, wdrażać lub ułatwiać używanie lub wdrażanie jakiegokolwiek programu, systemu, środków, metod lub urządzeń, w jakimkolwiek celu, który nakłada nieuzasadnione, niepotrzebne lub nadmierne wymagania lub obciążenie na tę stronę, jej sprzęt i połączenia, lub zabrania, odmawia lub opóźnia dostęp do tej strony przez innych, nie jesteś upoważniony do wejścia na tę stronę lub korzystania z jej usług.

Użytkownik nie będzie pobierał ani kopiował żadnych treści wyświetlanych na tej stronie w celach innych niż zachowanie informacji na własny użytek, bez naszej pisemnej zgody.

Użytkownik nie będzie tworzył żadnych głębokich linków ani innych połączeń z konkretną stroną lub stronami tej witryny, innymi niż Strona główna, bez naszej pisemnej zgody. Użytkownik zgadza się, że będzie korzystał z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Nie będziesz publikować ani przekazywać za pośrednictwem tej strony internetowej żadnych materiałów, które: (i) łamią lub naruszają w jakikolwiek sposób prawa innych osób; (ii) są niezgodne z prawem, zawierają groźby, są obraźliwe, zniesławiające, naruszają prawa do prywatności lub prawa do wizerunku, są wulgarne, obsceniczne, profanacyjne lub w inny sposób budzą sprzeciw; (iii) zachęcają do postępowania, które stanowiłoby przestępstwo kryminalne, powodowało odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszało jakiekolwiek prawo; (iv) tworzy lub próbuje stworzyć jakąkolwiek odpowiedzialność Firmy, (v) zawiera reklamy lub jakiekolwiek zachęty w odniesieniu do produktów lub usług, chyba że Firma zatwierdziła taki materiał na piśmie, przed jego przekazaniem; (vi) wprowadza jakikolwiek program, plik wykonywalny lub rutynę (taką jak robak, koń trojański, cancelbot, bomba zegarowa lub wirus) do naszego systemu w jakimkolwiek celu, niezależnie od tego, czy taki program lub rutyna spowoduje szkodę dla naszego systemu lub naszych danych; lub (vii) zagraża ciągłości usług naszych dostawców usług internetowych, dostawców i sprzedawców. Wszelkie działania użytkownika, które według naszego wyłącznego uznania ograniczają lub uniemożliwiają innym konsumentom korzystanie z tej strony internetowej, są wyraźnie zabronione.

Całość umowy 

Niniejsza umowa oraz nasze Zasady korzystania z Witryn stanowią całość porozumienia z użytkownikiem w zakresie korzystania z Witryny i zastępują wcześniejsze pisemne lub ustne porozumienia z użytkownikiem w tej sprawie. Nagłówki sekcji, których użyliśmy, służą wyłącznie wygodzie i nie mają żadnego znaczenia prawnego.

Last updated.: January 27, 2024